sparpotenzial pl

Trusted Siegel
BVMW-Siegel
BSW Siegel
Mitglied in der IHK Dresden
Europa fördert Sachsen

Utylizacja akumulatorów


ODBIÓR I UTYLIZACJA AKUMULATORÓW

Zgodnie z przepisami prawa Akku Gesellschaft mbH jest członkiem systemu utylizacji, który zajmuje się w imieniu Akku Gesellschaft mbH bezpłatnym odbiorem akumulatorów. (5 i dalsze fed. ustawy o zużytych bateriach - BattG)

Wskazówki dla klienta finalnego

 • Klient finalny jest prawnie zobowiązany do zwrotu zużytych baterii, aby móc zapewnić ich właściwą utylizację.
 • Zgodnie z „Rozporządzeniem w sprawie odbioru i utylizacji baterii i akumulatorów” zabronione jest wyrzucanie akumulatorów i baterii wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Baterie są oznakowane symbolem przekreślonego kubła na odpady i dodatkowo poniższymi symbolami:
  • Pb = bateria zawiera więcej niż 0,004 procent ołowiu
  • Cd = bateria zawiera więcej niż 0,002 procent kadmu
  • Hg = bateria zawiera więcej niż 0,0005 procent rtęci

Nieodpłatny odbiór zużytych baterii

 • Jako dystrybutor akumulatorów jesteśmy zobowiązani do odbioru zużytych baterii. Można je oddać u nas całkowicie nieodpłatnie.
 • Można również skorzystać z możliwości nieodpłatnego zwrotu zużytych baterii i akumulatorów do pojemnika zbiorczego lub publicznego punktu zbiórki, np. gminnego punktu skupu surowców wtórnych.

Obowiązek opłaty kaucyjnej w przypadku akumulatorów samochodowych (§ 10 BattG)

 • Oprócz dystrybucji akumulatorów konsumenckich zajmujemy się również sprzedażą akumulatorów rozruchowych. W przypadku akumulatorów rozruchowych jesteśmy zobowiązani do pobierania od klientów finalnych kaucji w wysokości 7,50 EUR za każdy akumulator rozruchowy. Nie pobieramy kaucji, jeżeli w momencie zakupu akumulatora rozruchowego zdawany jest zużyty akumulator tego typu lub w przypadku przedłożenia nam zaświadczenia utylizacji (w oryginale).

Odbiór zużytych akumulatorów przemysłowych zgodnie z fed. ustawą o zużytych bateriach (BattG z dn. 25.06.2009 r.)

 • Utylizacja zużytych stacjonarnych instalacji zasilających wymaga złożenia odrębnego zapytania.

W Internecie na stronie „Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody, Budownictwa i Bezpieczeństwa Reaktorów” można znaleźć więcej informacji na temat fed. ustawy o zużytych bateriach ( www.bmu.de).

W przypadku pytań chętnie zawsze pomożemy!

Stworzyliśmy dużo w Saksonii