sparpotenzial cz

Trusted Siegel
BVMW-Siegel
BSW Siegel
Mitglied in der IHK Dresden
Europa fördert Sachsen

Vysvětlení pojmu UPS

Norma EN 50091-3 poukazuje na hlavní funkce a požadavky na UPS. Základní úlohou UPS je nepřerušeně napájet připojenou zátěž. Toto lze dosáhnout rozdílnými způsoby zapojení spínacích okruhů čímž získáme vhodné provozní varianty.

Přehled vyskytnuvších poruch a výpadků sítě a jejich vhodných způsobů řešení pomocí UPS nacházíme v UPS klasifikaci dle VFD, VI a VFI v následující tabulce.

Řešení správného nasazení UPS při poruchách sítě dle VFD je určeno pro č. 1 až 3, VI při č. 1 až 5 a VFI při všech 10 poruchách.

Erklärungsbild Netzstörungen und USV-Lösungen

VFI (On-Line) UPS

Nová klasifikace dle normy EN 50091 - 3 (IEC 62040-3)
VFI Voltage and Frequency Independent (On-Line)

Stromversorgung OK

Stromversorgung Online OK

Stromausfall

Stromversorgung Online Ausfall

Überlast

Funktionsbild Online Überlast
Legende Erklärung

VI (Line-Interaktive) UPS

Nová klasifikace dle normy EN 50091 - 3 (IEC 62040-3))
VI Voltage Independent (Line-Interactive)

Stromversorgung OK

Stromversorgung VI OK

Stromausfall

Stromausfall VI
Legende Erklärung

VFD (Off-Line) UPS

Nová klasifikace dle normy EN 50091 - 3 (IEC 62040-3)
VFD Voltage and Frequency Dependent (Off-Line)

Stromversorgung OK

Stromversorgung Online VFD OK

Stromausfall

Stromausfall VI
Legende Erklärung

Vyrobeno se srdcem v Sasku