sparpotenzial cz

Trusted Siegel
BVMW-Siegel
BSW Siegel
Mitglied in der IHK Dresden
Europa fördert Sachsen

Likvidace Baterií


ZPĚTNÝ ODBĚR A LIKVIDACE BATERIÍ

Akku Gesellschaft mbH je na základě zákona zapojena do systému likvidace, což pro Akku Gesellschaft mbH znamená bezplatný zpětný odběr baterií. (5ff.BattG)

Instrukce pro konečného spotřebitele

 • Konečný spotřebitel je zákonem zavázán odevzdat použité baterie ke kvalifikované likvidaci.
 • Na základě "Zákonného ustanovení ohledně zpětného odběru a likvidaci baterií a akumulátorů" nesmějí být baterie a akumulátory likvidovány společně se směsným odpadem. Baterie jsou označeny symbolem překřížené popelnice a následujícími symboly:
  • Pb = Baterie obsahuje více jak 0,004% olova
  • Cd = Baterie obsahuje více jak 0,002% Cadmia
  • Hg = Baterie obsahuje více jak 0,0005% rtuti

Bezplatný zpětný odběr použitých baterií

 • I my jako prodejci baterií jsme zavázáni povinností k odběru použitých baterií. Použité baterie můžete kdykoliv bezplatně u nás odevzdat.
 • Využívejte také možnosti k bezplatnému odevzdávání  použitých baterií do nádob k tomuto určených, umístěných na veřejně přístupných místech (např. sběrné dvory).

Zálohová platba na autobaterie (§10 BattG)

 • Vedle běžných baterií prodáváme i startovací baterie. Při prodeji startovacích baterií jsme povinni k prodejní ceně přičíst zálohu ve výši 7,50EUR ke každé baterii. Pokud při nákupu nové startovací baterie předložíte platný doklad o zaplacení poplatku za zpětný odběr (originálu) bude vám poplatek za nákup nové baterie odpuštěn.

Zpětný odběr průmyslových baterií (BattG vom 25.06.2009)

 • Likvidace staničních baterií podléhá zvláštní oddělené poptávce.

Na internetu „Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit“ najdete další informace k bateriového zákona (www.bmu.de)

Pro další zpětné dotazy jsme vám plně k dispozici!

Vyrobeno se srdcem v Sasku